HSC – Human & Sales Consulting

Vojkova cesta 65
1000 Ljubljana
www.hsc.si

Matej Krivic

E-Mail: matej.krivic@hsc.si
Tel.: +38631886320

Prednosti metodologije

Smo skupina svetovalcev na področju marketinga in prodaje, upravljanja s človeškimi viri, upravljanja s procesi in strategijami. Razvijamo sodobne rešitve, ki pomagajo našim naročnikom zgraditi učinkovite procese. Ker želimo ponuditi najnovejšo tehnologijo, se poslovno povezujemo s svetovno priznanimi ponudniki rešitev. Rešitve temeljijo na sodobnih praksah, ki jih prilagodimo zahtevam vaše organizacije.

Naše strokovno znanje in izkušnje pridobivamo vrsto let, še vedno pa nas vodi stalna želja po učenju in razvoju. Pri delu smo strokovni, zanesljivi, fleksibilni in usmerjeni v rezultate naših naročnikov. Naš svetovalni program smo oblikovali tako, da bi strokovnjake v podjetju opremili z znanjem, sodobnimi orodji in metodami, ki jim bodo v pomoč pri vsakdanjem delu. Skrbimo, da prinašamo dobre prakse v vaše organizacije. Poslovni odnos gradimo na trdnem partnerstvu in se v celoti posvečamo vašim izzivom. Vodilo v našem razmišljanju sta strokovnost in poslovna etika.

 

DNLA ni orodje za oceno osebnosti ali psihološkega profila posameznika. DNLA odriva osebna stališča osebe v dani poslovni situaciji in jih primerja z stališči »izbranega profila«. Prikazuje prednosti posameznikovega stališča in določa razvojne smernice za njegovo učinkovitejše delovanje v prihodnosti. Bistveno je zavedanje posameznika, kje je njegova priložnost za izboljšanje, s čimer se lahko poveča motivacija za individualni razvoj.

DNLA - Discovering Natural Latent Abilitie

Guten Tag!

Ihr direkter Draht zu DNLA - Wir beantworten alle Ihre Anfragen schnell und konkret.